RECITAL PIANO
(exclusivo para alumnos y alumnas de Sexto del CEIP COMUNITAT VALENCIANA)
ALBA REAL DELGADO (programa)

DIVENDRES, 7/6/2021 11:30h
SALA MULTIUSOS DIVISI
Aforo limitado / Aforament limitat.
Entrada exclusivamente con invitación /Entrada exclusivament mitjançant invitació.
Uso obligatorio de mascarilla / Ús obligatori de màscara, distància de seguretat.
Toma de temperatura a la entrada / Presa de temperatura a l’entrada.